A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Svatý Bartoloměj - Průvodce

Karibský ráj pojmenoval po jednom z apoštolů sám Kryštof Kolumbus, když se inspiroval jménem svého bratra. Ostrov Svatý Bartoloměj zažil barvité dějiny plné pirátů a střídajících se koloniálních mocností, mezi kterými nechyběli ani maltézští rytíři. Jako zajímavost se vzhledem k našemu tématu jeví, že po určitou dobu byl dokonce jedinou karibskou kolonií Švédska. Že by švédská minulost zavála na ostrov dnes tradiční skandinávský euroskepticismus? Nebylo by to až tak překvapující, protože hlavní město ostrova se stále jmenuje Gustavia po švédském králi Gustavu III., v architektuře se tu najdou švédské rysy a ve znaku ostrova se nacházejí i tradiční švédské tři korunky (stejně jako maltézský kříž). Obyvatelstvo je ovšem dnes již výhradně francouzského jazyka a kultury.

 (nahrál: Danyi)

17. století

První evropská kolonizace ostrova v roce 1623 s příchodem osadníků od Dieppe.

18. století

Krátké převzetí vlády Brity v roce 1758. Ostrov byl předán do rukou Švédska v roce 1784 výměnou za obchodní práva v Göteborgu. Dochází k bohatství a lepší prosperitě.

19. století

Vyhlášeno otroctví pod policejní vyhláškou otroků a svobodných barevných lidí v roce 1787. V roce 1852 zasáhl ostrov zničující hurikán. Po referendu v roce 1877 předalo Švédsko ostrov opět Francii a v roce 1878 se stal oficiálně součástí Guadeloupe.

20. století

V roce 1946 se lidé na ostrově oficiálně stávají francouzskými občany s plnými právy. Vzniká podpora cestovního ruchu a mezinárodní oblíbenosti v počátku 1980.

21.století

Prostřednictvím referenda v roce 2003, hledají obyvatelé ostrova odloučení od správní jurisdikce Guadeloupe, kterého bylo dosaženo v roce 2007. Ostrov se stal součástí zámořského společenství (COM) a byla zvolena územní rada pro správu, která poskytuje autonomii.

Poslední editace textu: 2.9.2013 9:21
Další informace